Generalforsamling

Generalforsamling 2020

Kære alle medlemmer og instruktører

 Da bestyrelsen suspenderede aktiviteterne i foreningen den 12. marts 2020, lovede vi senest den 7. april 2020 at vende tilbage med en opdatering af situationen.

 I denne tid er det vigtigt at bevare optimismen og troen på, at alt snart skal blive normalt igen. Jeg savner meget, ikke kun den ugentlige motion, men især de sociale kontakter i foreningen. Men vi er også nødt til at være realistiske.

 Som situationen er nu, har bestyrelsen derfor besluttet følgende:

 – da der er ikke på nuværende tidspunkt er sket en afgørende ændring/forbedring af smitte situationen forlænges suspenderingen af alle aktiviteter i foreningen indtil videre

 – generalforsamlingen, som var planlagt til 24. april 2020, aflyses og der indkaldes til ny så snart situationen gør det muligt

 – bestyrelsen fortsætter som “forretnings bestyrelse”, indtil der er afholdt generalforsamling

 – diverse sommerudflugter som var under planlægning udsættes indtil videre

 – medmindre der sker afgørende forbedringer af smitte situationen, vil bestyrelsen senest den 7. maj 2020 vende tilbage med yderligere orientering, herunder om den nye sæson 20/21.

Der vedhæftes tre filer. Formandsberetning for 2019. Kasserens beretning for 2019. Resultatopgørelse for 2019.

De bedste hilsner

 Bestyrelsen / Flemming

 PS Pas godt på jer selv og hinanden