Sommerture

Kære medlemmer af Søllerød Senior SportTak for de mange gode forslag til sommerudflugter. Der er planlagt to sommerudflugter.

Sommerture med Søllerød Senior Sport.

På grund af COVID-19 har vi i år kun planlagt to sommerture for medlemmerne – og det er også derfor, at vi er sent ude.

Onsdag den 12. august: Malmmosen og  Næsseskoven med udgangspunkt ved Kaningården med Hans Roulund og Henning Adsersen som ledere. Vi vil fokusere på lidet brugte stier, floraen og fuglelivet samt de spændende gamle træer. Vi har fået tilladelse fra Næsseslottet til at bevæge os rundt i terrænet på Næsset.

Vi vil indtage vores medbragte frokost i det fri.

Vi kan evt afslutte med kaffe i haven hos Anne og Henning Adsersen på Bakkevej 27 i Virum.

Tilmelding via hjemmesiden (www.sollerodsenior.dk) senest 1. august. Vi sender efter denne dato bekræftelse og nøjere anvisning om tid og sted. Maksimalt 20 deltagere.


Onsdag den 26. august: Lammefjorden, hvor vi med udgangspunkt i dæmningens pumpestation skal se på landskab og inddæmningshistorie og –teknik. Steen Rasmussen er leder, og der er rundvisning ved lokal guide (pris 50 kr pr person).

Efter rundvisningen kører vi til Højby og spiser frokost på Restaurant Solvognen. Frokosten betales særskilt.

Efter frokosten kan vi evt. bese Højby Kirkes berømte kalkmalerier.

Se også vedhæftede turbeskrivelser. Vi opfordrer til, at man mod sædvane pga COVID-19 undgår at fylde bilerne op med medpassagerer.

Tilmelding via hjemmesiden (www.sollerodsenior.dk) senest 1. august. Vi sender efter denne dato bekræftelse og nøjere anvisning om tid og sted, og om hvordan man betaler. Maksimalt 25 deltagere.

På bestyrelsens vegne

Henning Adsersen