Foredrag om biodiversitet

Foredrag i Søllerød Senior Sport

Onsdag den 12. februar kl 19.30 i Foreningshuset, Rudegaard Stadion

Henning Adsersen:

Biodiversitet – hvad er det for en størrelse?

Biodiversitet og dens bevarelse er skrevet ind i mange hensigtserklæringer og forvaltningstiltag – men hvad er det egentlig for en størrelse?

Henning Adsersen, som har været lektor i botanisk økologi på Københavns Universitet, vil gøre rede for den historiske baggrund og give eksempler på forskellige indgangsvinkler til registrering og estimering af biodiversitet. Der vises eksempler på biodiversitetens udbredelse lokalt og globalt, hvilke organismegrupper, der har størst biodiversitet, samt på hvilke faktorer der har betydning for udvikling og fordeling af biodiversitet.

HA berører hvad biodiversiteten har af betydning for samfund i verden, socialt og økonomisk, og endelig kommer han ind på generelle forslag til tiltag for at bevare biodiversitet.

Der serveres et glas papvin, og man kan selv medbringe kaffe/the/kage til en hyggesnak efter foredraget.

Tilmelding til adser@bio.ku.dk senest 7. februar