Corona retningslinier

Søllerød Senior Sport

Retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv i Søllerød Senior Sport

Generelt

COVID-19 har alvorlige konsekvenser for danskernes hverdagsliv, for dansk idræts og foreningsliv og for danske idrætsinstitutioner. Regeringen har taget mange og vidtgående initiativer for at afbøde konsekvenserne af udbruddet. Danskerne og dansk kultur-, idræt- og foreningsliv har fulgt myndighedernes anvisninger, og initiativerne har vist stor effekt.

Forudsætningen for, at idræts- og foreningsliv kan genåbne, og for at medlemmer og deltagere kan forventes at genoptage deres aktiviteter i foreningsregi, er, at deltagere, frivillige og ansatte kan føle sig trygge ved at deltage i aktiviteterne.

En forsvarlig genåbning indebærer, at alle tager fælles ansvar for, at genåbningen sker på en måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt.

Helt overordnet skal man til stadighed være opmærksom på sundhedsmyndighedernes påbud og anbefalinger.

Sundhedsstyrelsen anbefalinger er:

Det vigtigste i forebyggelse af smittespredning er i prioriteret rækkefølge:

 1) Isolation af personer med symptomer samt opsporing af nære kontakter

2) Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter

3) Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer

Sundhedsstyrelsens fem generelle råd er:

· Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit.

· Host eller nys i dit ærme.

· Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.

· Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.

· Hold afstand og bed andre tage hensyn

Man kan læse mere om myndighedernes retningslinjer på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: sundhedsstyrelsen  (Ctrl + klik for at åbne)

Specielt for Søllerød Senior Sport  

Alle medlemmer af SSS er per definition i risikogruppe på grund af alder, hvorfor man skal undgå aktiviteter med personkontakt og udfoldelser hvor åndedrættet nærmer sig pusten. Det er imidlertid vort indtryk at helbredstilstanden hos medlemmerne er over det gennemsnitlige niveau for vores aldersklasse. Vi mener derfor, at det er forsvarligt at fortsætte med boldspilaktiviteterne, hvis man retter sig efter nedenstående retningslinjer. Vi regner også med, at medlemmerne er ansvarlige nok til at holde sig fra boldspil, såfremt de på grund af kronisk sygdom eller almindelig fysisk svækkelse føler, at de er i særlig risiko.

Hvis et medlem har symptomer på Covid-19 eller har begrundet mistanke om at være smittet, f.eks. hvis man har været i kontakt med en smittet, må man ikke møde om til foreningens aktiviteter, før mistanken er afkræftet enten ved at symptomerne er forsvundet eller en test viser, at der ikke er smitte.

Bestyrelsen skal umiddelbart orienteres, således at der i samarbejde med myndighederne kan foretages de nødvendige skridt for at undgå smittespredning.

Generelt for alle hold

Du må tidligst ankomme til hallen 5-10 minutter før holdet starter.

I det omfang det er muligt skal man møde frem omklædt evt. iført overtræksdragt, således at omklædningsrummene anvendes i mindst muligt omfang.

Anvendelse af badefaciliteter bør ligeledes kun anvendes i mindst muligt omfang.

Når aktiviteten slutter skal du umiddelbart derefter forlade hallen.

Der vil i tilknytning til alle idrætsfaciliteter være håndsprit til rådighed. Det tilrådes imidlertid at medbringe egen håndsprit.

Da liggemåtterne udgør et svedabsorberende underlag, må de fælles måtter ikke anvendes. Det anses ikke for tilstrækkeligt, at afdække måtterne med håndklæder o. lign. Der skal derfor medbringes egen måtte.

Håndvægte må foreløbig ikke anvendes, med mindre man medbringer egne vægte.

Specielt for holdene

Boldspil.  Ved opvarmning til boldspil skal deltagerne fordele sig i hallen så afstandskravene (ca. 2 meter) overholdes.

Volleybold kan gennemføres som sædvanlig dog således, at man for at leve op til de generelle afstandskrav ikke har hold på over fire deltagere. Bolden skal afsprittes før og efter brug.

Badminton kan gennemføres som sædvanlig, men for at begrænse antallet af kontakter må man højst bytte makker 2 gange. Fjerboldene indsamles senest efter lektionens ophør, og må først genanvendes efter en uges forløb. Det anbefales, at man medbringer egen ketcher. Hvis foreningens ketcher undtagelsesvis anvendes, skal der ske afspritning før og efter brug. 

Bordtennis kan gennemføres som sædvanlig, dog må man højst bytte makker 2 gange. Bolden kasseres eller afsprittes efter brug. Det anbefales, at man anvender egen bordtennisbat. Hvis foreningens bat undtagelsesvis anvendes, skal der ske afspritning før og efter brug.

Gymnastik og Yoga   Deltagerne skal være opmærksom på hele tiden at overholde afstandskravene (2 meter) og i øvrigt undgå fysisk kontakt. Der udleveres efter behov elastikker til brug i hele sæsonen. Bolde skal afsprittes efter brug.

Svømning.  Det sikres, at antallet af aktive i bassiner reguleres således, at der maksimalt er en udøver pr 4 m2 målt på vandets overflade.  Begrænsning og regulering af antal aktive i svømmehaller og -bade skal ske ved både indgang til omklædningsområder og i selve svømmehallen.  Der bør være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.  I det tilfælde skabsnøgler benyttes, stilles der krav til, at de udleveres og afleveres af medarbejdere, og at de sprittes af imellem hver bruger.  Al udstyr bør rengøres før og efter brug.

Kroket og stavgang. Da disse aktiviteter foregår udendørs er afstandskriterierne noget lempeligere. I det omfang der ikke anvendes egne redskaber, skal der ske afspritning før og efter brug.

Bridge og patchwork Selv om smitterisikoen er begrænset ved stillesiddende aktiviteter skal afstandskravene dog iagttages. (1 meter). I bridge følger samme meldekasse den enkelte spiller i hele forløbet.

Bestyrelsen