Corona retningslinier

Søllerød Senior Sport

Retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv i Søllerød Senior Sport

Generelt

COVID-19 har alvorlige konsekvenser for danskernes hverdagsliv, for dansk idræts og foreningsliv og for danske idrætsinstitutioner. Regeringen har taget mange og vidtgående initiativer for at afbøde konsekvenserne af udbruddet. Danskerne og dansk kultur-, idræt- og foreningsliv har fulgt myndighedernes anvisninger, og initiativerne har vist stor effekt.

Forudsætningen for, at idræts- og foreningsliv kan foregå, og for at medlemmer og deltagere kan forventes at deltage i deres aktiviteter i foreningsregi, er, at deltagere, frivillige og ansatte kan føle sig trygge ved at deltage i aktiviteterne.

En forsvarlig deltagelse indebærer, at alle tager fælles ansvar for, at gennemførelse af vore aktiviteter sker på en måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt.

Helt overordnet skal man til stadighed være opmærksom på sundhedsmyndighedernes påbud og anbefalinger.

Sundhedsstyrelsen anbefalinger er:

Det vigtigste i forebyggelse af smittespredning er i prioriteret rækkefølge:

 1) Isolation af personer med symptomer samt opsporing af nære kontakter

2) Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter

3) Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer

Sundhedsstyrelsens fem generelle råd er:

· Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit.

· Host eller nys i dit ærme.

· Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.

· Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.

· Hold afstand og bed andre tage hensyn

Man kan læse mere om myndighedernes retningslinjer på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: sundhedsstyrelsen  (Ctrl + klik for at åbne)

Specielt for Søllerød Senior Sport  

Alle medlemmer af SSS er per definition i risikogruppe på grund af alder, hvorfor man skal undgå aktiviteter med personkontakt og udfoldelser hvor åndedrættet nærmer sig pusten. Det er imidlertid vort indtryk at helbredstilstanden hos medlemmerne er over det gennemsnitlige niveau for vores aldersklasse.

Vi regner også med, at medlemmerne er ansvarlige nok til at holde sig fra deltagelse i aktiviteter, såfremt de på grund af kronisk sygdom eller almindelig fysisk svækkelse føler, at de er i særlig risiko.

Hvis et medlem har symptomer på Covid-19 eller har begrundet mistanke om at være smittet, f.eks. hvis man har været i kontakt med en smittet, må man ikke møde om til foreningens aktiviteter, før mistanken er afkræftet enten ved at symptomerne er forsvundet eller en test viser, at der ikke er smitte.