Hør om Ellehammers historie

Kom og hør et spændende foredrag om Ellehammers historie:

den 22. februar 2023 kl. 19,30 i Foreningshuset ved Holtehallerne

Her er der mulighed for at få historien om Ellehammers eventyrlige liv og hans utallige opfindelser. 

Lars Gudmand Pedersen, der er slægtning til Ellehammer og sidder som formand for Ellehammerfonden kommer denne aften og fortæller – krydret med billeder og genstande fra Ellehammers liv.

Lars er en eftertragtet foredragsholder om emnet og vi kan garantere en interessant og fornøjelig aften sammen med ham. 

Ellehammers historie

J. C. H. Ellehammer er i offentligheden mest kendt for sine tidlige forsøg på at konstruere en flyvemaskine. Anstrengelserne resulterede i, at han den 12. september 1906 gennemførte en cirkel- flyvning på 42 meter i 47 centimeters højde på øen Lindholm i Smålandsfarvandet. Flyet var tøjret til en pæl i midten af cirkelrund beton-startbane for ikke at ryge i vandet. Flyvningen blev i mange kredse i lang tid betragtet som den første i Europa. Men det er i dag almindeligt anerkendt, at æren tilkommer Santos-Dumont for en fri flyvning i Frankring få måneder efter. Betonstartbanen, som stadig findes overgroet på Lindholm, er verdens første betonstartbane.

Inden da havde Ellehammer i 1904 konstrueret en motorcykel, som blev sat i serieproduktion. Motorcyklen blev drevet af en lille motor, han selv konstruerede på grundlag af en Peugeot-motor. Denne udviklede han bl.a. til en større trecylindret stjernemotor, som blev brugt i flyvemaskinen, i en bil og i 1912 i en helikopter, som er udstillet på Danmarks Tekniske museum. Ellehammer er herudover mest kendt for sit banebrydende arbejde med udvikling og produktion af karburatorer, pumper og brandslukningsudstyr.

Ellehammer blev født i opfindelsernes tid. Og selv bidrog han hele livet med et utal af opfindelser. I tilknytning til disse fik han udstedt 59 patenter. Mange af patenterne blev også udtaget i udlandet. Antallet løb derfor op i 3-400 stykker.