Tilmelding til ny sæson

Kære alle


Søllerød Senior Sports sæson 2021/2022 begynder onsdag den 1. september 2021.


Det har indtil nu været muligt at foretage en ikke bindende tilmelding til sæsonen. Hvis man vil sikre sig, at
beholde sin plads på holdet skal betaling finde sted senest fredag den 20. august 2021.


Kontingent
For deltagelse i ét hold med instruktør: 1100 kr.

For hvert instruktørhold herudover 650 kr.


Bordtennis og Badminton uden træner: 350 kr. dog 100 kr. hvis man går på andre hold


Stavgang, bridge, og patchwork: 250 kr. men gratis hvis man er deltager på et andet hold.


Indbetaling til Søllerød Senior Sport skal ske som bankoverførsel til foreningens konto i Danske Bank


Reg. nr: 1551 konto nr: 7950 303 624


Husk at anføre holdnummer på indbetalingen.


Tid og sted
Som det tidligere er meldt ud, har det vist sig nødvendigt af sikkerhedsmæssige grunde, at udskifte taget på
Holte Hal 2. Denne udskiftning var oprindelig planlagt, at skulle være færdig i september. Projektet er
desværre blevet forsinket og forventes nu først at være færdig med udgangen af dette år.


Det har derfor været nødvendigt, at ændre på tid og sted for nogle af holdene.


Deltagerne på de enkelte hold vil modtage underretning om de nye tider og lokaler.


De bedste hilsner og med ønske om en god sæson 21/22


Bestyrelsen