Genåbning 6. maj

En del idrætsaktiviteterne i foreningen er på nuværende genoptaget, men som udendørs aktiviteter.
Det gælder for boldspil, gymnastik og yoga.

Generelt
Fra den 6. maj 2021 bliver det muligt at genoptage alle indendørs idrætsaktiviteter under følgende
forudsætninger:
• Indendørs forsamlingsforbudet sætter en grænse på højst 25 personer
• Der vil være krav om anvendelse af coronapas
Kravet om gyldigt coronapas er absolut, dvs. at der ikke vil være adgang til lokalerne før den
coroansvarlige har kontrolleret coronapasset. Adgang er tidligst mulig 14 dage efter din sidste
vaccination eller hvis du er testet negativ inden for de seneste 72 timer.
For udendørs aktiviteter hæves deltagerantallet fra 25 til 75 personer og der er ikke krav om
coronapas.

Boldspil
Alle deltagere på foreningens boldhold har kunnet dyrke deres idræt (tillempet) tirsdage og fredage
fra kl. 10.00 – 11.30 på kunststofbanerne bag Holte Hal 2. De udendørs aktiviteter fortsætter indtil
videre til udgangen af maj.
Derudover oprettes fra 6. maj 2021 til udgangen af maj 2021 to indendørshold boldhold. Et om
torsdagen kl. 10.00 – 11.30 i Rundforbihallen og et om fredagen kl. 8.30 – 10.00 i Holte Hal 2.
I juni vil der være indendørs træning tirsdage fra kl. 8.30 – 10.00 og fredage fra kl. 10.00 – 11.30 i
Holte Hal 1. Der er lukket i juli. Fra tirsdag den 3 august til tirsdag den 17 august er der igen
indendørs træning.
Der er fri deltagelse for alle boldhold-deltagere i maj, juni og august uanset hvilket boldhold man er
tilmeldt.
Martin Skovgaard står for træningen og er samtidig corona ansvarlig

Gymnastik (G1, G4 og LG1)
Tirsdage og fredage har der i april, for deltagerne på de tre gymnastikhold, været udendørs
gymnastik på kunststofbanen bag Holte Hal 2. Der har blandt deltagerne været stor tilfredshed med
den udendørs gymnastik, som fortsætter.


Fra 6. maj 2021 er det igen muligt at dyrke gymnastik indendørs i de sædvanlige lokaler. Det er
indtil videre planen, at de indendørs gymnastikaktiviteter for G4 er fredag kl. 9.30 – 11.00 og for LG1 kl. 11.00 – 12.15 i Holte Hal 2.

Tirsdage fra 10.30 til 11.30 vil der være udendørs træning. Deltagere fra G4 og LG1 er velkommen til at deltage.

Gymnastik slutter ultimo maj


Eventuelt interesserede kan rette henvendelse til Peter Matzen matzensys@gmail.com som
sammen med Anne Eyrich vil tage sig af det praktiske i den forbindelse.
Anne er corona ansvarlig for disse gymnastikhold.

Gymnastik (G2 og G3)
Torsdage i april 2021 har der for deltagere på de to hold været udendørs gymnastik på
kunststofbanen bag Holte Hal 2. Der har blandt deltagerne været stor tilfredshed med den udendørs
gymnastik, som fortsætter.
Fra 6. maj 2021 er det igen muligt også at dyrke gymnastik indendørs i de sædvanlige lokaler.
Eventuelt interesserede kan rette henvendelse til Bjarne Fjalland fjalland@live.dk som sammen
med Rikke Smidt-Petersen vil tage sig af det praktiske i den forbindelse.
Rikke er corona ansvarlig for disse gymnastikhold.

Yoga (Y1 og Y2)
Onsdage i april 2021 har der for deltagere på de to hold været udendørs yoga på kunststofbanen bag
Holte Hal 2. Der har blandt deltagerne været stor tilfredshed med den udendørs yoga, som
fortsætter.
Fra 6. maj 2021 er det igen muligt også at dyrke yoga indendørs i de sædvanlige lokaler.
Eventuelt interesserede kan rette henvendelse til ilse.fjalland@live.dk som sammen med Susanne
Stage vil tage sig af det praktiske i den forbindelse.
Susanne er corona ansvarlig for disse hold.

Svømning (S1 og S2)
Svømning, under Dorte Jensens ledelse, er startet den 29. april 2021 og fortsætter torsdage og
fredag, på de sædvanlige tider i Rundforbi Svømmehal. Svømningen fortsætter til udgangen af juni

Eventuelle praktiske spørgsmål vedrørende tilrettelæggelse af svømningen kan rettes til
flemming@borge.eu
Dorte er corona ansvarlig for svømmeholdene.

Bordtennis
Bordtennis kan starte igen i Rundforbihallen på de sædvanlige tidspunkter. Der skal udpeges en
corona ansvarlig blandt deltagerne. Bestyrelsen ved flemming@borge.eu skal underrettes om hvem
der er valgt som corona ansvarlig.

Stavgang og kroket
Også disse hold skal der indsendes oplysning til bestyrelsen om hvem der er corona ansvarlig.

Bestyrelsen /Flemming Borge