Generalforsamling

Foreningslivet er så småt ved at vende tilbage, dog fortsat med en række begrænsninger. Der spilles rundbold og volleybold mv under Martins kyndige ledelse tirsdag og fredag på kunststofbanen bag Holtehal 2. Alle boldhold kan deltage. Annes gymnastikhold indtager den anden halvdel af banen. Kunststofbanen indtages om torsdagen af Rikkes gymnastikhold. Susannes yogahold starter udendørs lige efter påske.

De udendørs aktiviteter har været tilgodeset med godt vejr.

Der er begrundet håb om, at alle foreningens sædvanlige aktiviteter – både indendørs og udendørs – kan starte igen efter 6. maj 2021.  Bestyrelsen vil udsende yderligere information, når vi nærmer os dette tidspunkt.

Bestyrelsen undersøger mulighederne for, at man fortsætter boldspil i juni måned, dog uden instruktør.

Generalforsamling

Ifølge foreningens vedtægter afholdes den årlige generalforsamling i april måned. Det er bestyrelsens vurdering, at selv med de lempelser der forventes at ske med forsamlingsforbuddet, vil det ikke være muligt at afholde en generalforsamling i april med fysisk fremmøde.

Der vil derfor blive indkaldt til generalforsamling, så snart det er muligt. Det er muligt, at vi venter til generalforsamlingen kan holdes i restaurant Xin Fu på Øverødvej.

Af hensyn til de kommunale tilskud til foreningens drift er det imidlertid nødvendigt, at medlemmer får lejlighed til allerede nu, at fremkomme med eventuelle bemærkninger til regnskabet for 2020, kassererens beretning til regnskabet, budget 2021 samt formandens beretning for 2020. De omhandlede dokumenter vedhæftes. Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest den 20 april 2021.

Når den ordinære generalforsamling afholdes vil der blive valg til bestyrelse mm.

Her kan du se bilagene til Generalforsamlingen