Glædelig Jul

Kære medlemmer og instruktører


Året 2020, som nu går mod sin slutning, har på mange måder været et besynderligt år.

Nedlukningen i marts og åbningen i september med diverse begrænsninger, har vanskeliggjort både de sociale aktiviteter og idrætsaktiviteterne i foreningen.


På trods heraf er det lykkes, ikke mindst på grund, af stor og kreativ indsats fra instruktørerne og velvillig medvirken fra medlemmerne, at opretholde næsten normal aktivitet lige indtil lukningen i begyndelsen af december. Næsten alle medlemmer fra  2020 er fortsat i 20/21 sæsonen.

Efter planen starter vi påny den 4. januar 2021. Hvilke begrænsninger denne åbning sker med, kan der ikke siges noget præcist om nu. Men bestyrelsen vender tilbage med yderligere informationer så snart vi ved mere.


Bestyrelsen ønsker alle en god jul og et godt nytår.


Bestyrelsen /Flemming


PS ! Rundforbihallen herunder svømmehal er på grund af reparation lukket i uge 1