Fortsat stop for alle aktiviteter

Opdatering 16. januar

Kære medlemmer og instruktører

Det er med stor beklagelse, at jeg endnu en gang må skrive, at nedlukningen af foreningen forlænges, nu til

                                                       7. februar 2021.

Nedlukningen gælder for alle foreningens aktiviteter, dvs. både indendørs- og udendørs aktiviteter og uanset hvor aktiviteterne foregår f.eks. stavgang i skoven.

For at være sikre på, at vi kan starte foreningens aktiviteter lige så snart myndighederne tillader det, har bestyrelsen besluttet, i lighed med nedlukningen i foråret, at udbetale løn til instruktørerne, foreløbig til 7. februar 2021.

Hvornår vi kan starte foreningens aktiviteter igen er det vanskeligt at spå om, men hvis vaccinationerne ellers forløber planmæssigt, er der forhåbentlig en mulighed i midten/slutningen af april. Vi får se!

Med vaccinationerne er der lys for enden af tunnelen, som godt nok har været lang og kedelig.

De bedste hilsner

Bestyrelsen / Flemming


Opdatering 4/1

Alle aktiviteter er indtil videre lukket ned indtil 17. januar

I Rudersdal Kommune følger vi de nationale udmeldinger og anbefalinger i forbindelse med coronavirussens udbredelse. 

Det betyder: 

at alle faciliteter i kommunen hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter holder lukket fra onsdag den 9. december 2020 til og med søndag den 3. januar 2021 – inkl. idrætsanlæg, foreningslokaler, idrætsfaciliteter på skolerne, svømmehaller og kulturcentre.

 For at minimere smitterisikoen, lukkes der også for udendørs idrætsfaciliteter på kommunens idrætsanlæg.

Alle aktiviteter, arrangementer og møder i kommunens faciliteter er derfor aflyst i denne periode.

Rudersdal Kommune anbefaler foreningerne at lukke ned for alle aktiviteter til og med den 3. januar 2021 og håber, at smittetallene med de nye tiltag kommer til at falde, så restriktionerne på foreningsområdet kan lempes igen straks efter nytår.”

Med henvisning til kommunens udmelding, har bestyrelsen besluttet at alle idrætsaktiviteter i foreningen – herunder også kroket og stavgang – stopper fra og med onsdag den 9. december. 

De bedste hilsner

Bestyrelsen / FlemmingSom de fleste formentlig allerede har erfaret, har myndighederne i dag skærpet restriktionerne for udøvelse af bl.a. idrætsaktiviteter i hovedstadsområdet.

Kære medlemmer og instruktører

Fra og med på onsdag den 9. december 2020 og indtil videre til 3. januar 2021 stopper indendørs idrætsaktivitet i Søllerød Senior Sport.

Hvis de nye begrænsninger videreføres efter den 3. januar 2021 vil medlemmer og instruktører uden unødigt ophold modtage underretning.

Det er beklageligt, at det har vist sig nødvendigt med nedlukningen. Men på grund at væksten i smittetallet i vores region forekommer det både fornuftigt og nødvendigt. Hertil kommer, at vi på grund af alderssammensætningen i foreningen udgør en særlig sårbar risikogruppe.

For de medlemmer der ønsker det, er der sædvanlig aktivitet i morgen tirsdag, dog med de hidtil gældende begrænsninger for så vidt angår deltagerantal m.v.

De begrænsninger for deltagerantal til maksimalt 10 personer mv som blev udmeldt den 7. december 2020 videreføres til 28. februar 2021

De bedste hilsner

Bestyrelsen / Flemming