Budget 2020

Kære medlemmer

For at kommunen kan udbetale det sædvanlige løntilskud til foreningen, skal budgettet forinden være godkendt på en generalforsamling.Da vi ikke har mulighed for at holde generalforsamling nu, udsender vi  – efter aftale med kommunen – budgetforslag 2020 til medlemmerne til godkendelse.

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt inden 14 dage

Her følger kasserens kommentarer til budget og selve budget 2020

De bedste hilsner

Bestyrelsen /Flemming


Kassererens kommentarer til budgetforslag for 2020 for Søllerød senior Sport.

På trods af coronakrisen og nedlukning har der ikke været væsentlige ændringer i foreningens indtægter eller udgifter.

Vi har, for at tilgodese vore instruktører, valgt at betale dem den normale løn i nedluknings-perioden. Vi har søgt og fået del i erhvervsstyrelsens lønkompensationspulje

Vi vælger at foreslå uændret kontingent for sæsonen 20-21. Priserne vil fremgå af foreningens hjemmeside.

Ved at holde et uændret kontingent og med bidrag fra lønkompensationen, vendes et forventet underskud for 2020 på ca. 57.000 kr. til et underskud på ca. 4000 kr.

Vi må pga. lønkompensationen forvente en reduktion i det normale kommunale tilskud. Dette forventer jeg først vil effektueres i 2021. Vi må på dette tidspunkt (i 2021) forvente, at kontingentstigning kan blive nødvendig for næste sæson.

Konklusion: der foreslås et uændret kontingent for 20-21 sæsonen.

Indsigelser mod budgetforslaget bedes sendt/ mailet til bestyrelsen ved undertegnede (gittem@dadlnet.dk) eller formanden ( flemming@borge.eu) senest onsdag d. 27 maj 2020.

Venlig hilsen

Gitte Madsen, kasserer SSS.