Forventer start igen 1. september

Kære medlemmer og instruktører

Vores indendørssæson slutter med udgangen af maj.  De sidste udmeldinger fra regeringen betyder, at det ikke er muligt at genoptage indendørsaktiviteter inden sæson udløb.

Til gengæld må det anses for ret sikkert, at vi kan starte som sædvanlig igen til september. 

Rudersdal kommune har besluttet sig til at bruge den ufrivillige pause i brugen af de kommunale haller, mv, til at fremskynde renoveringen. Vi kan derfor se frem til at haller og tilknyttede faciliteter et toprenoveret til september.

Der vil med stor sandsynlighed også til september skulle tages hensyn til smitterisikoen ved corona virus. Bestyrelsen vil, i samarbejde med instruktørerne, fastlægge eventuelle ændringer af den måde vi udøver vores idrætsaktiviteter på, således at smitterisikoen minimeres.

Som udgangspunkt vil de aktiviteter (hold) som man kunne deltage i for sæsonen 2019/2020 blive videreført i 2020/2021. På hjemmesiden vil I kunne se hvilke hold samt tid og sted.

Tilmeldingsproceduren til næste sæson bliver ændret:

Fra mandag den 1. juni 2020 kan man tilmelde sig til de hold man ønsker at deltage i.  Denne tilmelding er ikke bindende og der skal ikke på dette tidspunkt betales. Formålet er at give bestyrelsen et godt grundlag for at planlægge den nye sæson. I begyndelsen af august vil bestyrelsen, på baggrund af denne foreløbige tilmelding, tage stilling til hvilke hold der kan oprettes og fastlægge betalingstidspunktet.

Hvis man vil være sikker på at få plads på sine sædvanlige hold, tilrådes det at tilmelde sig på hjemmesiden snarest muligt efter 1. juni.

Generalforsamlingen har ikke kunnet afholdes inden udgangen af april. Det er bestyrelsens plan  at afholde generalforsamling primo august. Der vil blive udsendt besked om tid og sted.

Fra den 8. juni vil det igen være muligt at forsamles i grupper på op til 50 deltagere.  Vi har i bestyrelsen modtaget mange gode forslag fra medlemmerne til sommerudflugter. Vi undersøger nu, hvad der er muligt at gennemføre. Udflugterne vil blive annonceret direkte overfor medlemmerne samt på hjemmesiden.  

Mht. til vandreturene til Axat og Toscana har rejsebureauerne meddelt, at de regner med, at turene kan gennemføres. Vi følger naturligvis udviklingen så nøje som vi kan. Hvis turene skal aflyses, skal det helst ske på initiativ af bureauerne eller myndighederne – aflysning fra vores side kan medføre at vi mister de indbetalte deposita.Der er muligvis stadig pladser på turene, så hvis man ikke har fået opfyldt sin rejselyst, er der stadig chancer.

De bedste hilsner og rigtig god sommer

Bestyrelsen/ Flemming