Nærmere information efter 10. maj

Kære medlemmer og instruktører

Sundhedsmyndighederne har den 20. april 2020 tilpasset deres anbefalinger, så det  er muligt at åbne for visse udendørs idræts- og fritidsaktiviteter. Udgangspunktet er, at der ikke må være kropskontakt. Rudersdal Kommune åbnede derfor visse dele af idræts- og fritidslivet og kommunens udendørs faciliteter/anlæg.

På denne baggrund gav bestyrelsen den 25.april tilladelse til, at man i foreningsregi kunne genoptage kroket og stavgang. 

Den 10. maj 2020  vil der blive udmeldt nye retningslinjer fra myndighederne for, hvordan vi fremover skal forholde os for at begrænse  smitte af coronavirus.

Bestyrelsen vil snarest derefter tage stilling til, hvilken betydning disse nye retningslinjer har for Søllerød Senior Sport.

De bedste hilsner

Bestyrelsen / Flemming