Alle aktiviteter stoppet

Kære medlemmer og instruktører

Bestyrelsen har i dag, på grund af udviklingen i smittespredningen af Coronavirus, besluttet at stoppe alle aktiviteter i Søllerød Senior Sport

Suspenderingen varer foreløbig fra torsdag den 12. marts 2020 til tirsdag den 14. april 2020

Det er meget beklageligt, men dette skridt sker på baggrund af myndighedernes anbefalinger om at tage den aktuelle situation meget alvorligt.

Bestyrelsens tiltag er begrundet i ønsket om at dæmme op for spredning af Coronavirus og forhindre at ældre og svage borgere bliver smittet.

Aktiviteterne i foreningen er ikke en samfundsmæssig nødvendighed, hvorfor selv en mindre teoretisk risiko er uacceptabel. Dette også sammenholdt med, at medlemmerne i Søllerød Senior Sport på grund af alder udgør en særlig risikogruppe.

Det bemærkes, at bestyrelsen ikke er bekendt med at der er konstateret Coronavirus smitte blandt medlemmerne af Søllerød Senior Sport.

De økonomiske implikationer af beslutningen vil der senere blive taget stilling til.

Bestyrelsen vil senest tirsdag den 7. april 2020 følge op på ovenstående udmelding.

Bestyrelsen