Referat. Sensommertur til Næsseslottet den 11. september 2018
20 forventningsfulde SSS’ere mødte op til sommerens sidste oplevelsestur. Og de blev ikke skuffede. Efter nogle IT problemer overtog vores fortæller, K. Preben Olesen, på bedste vis scenen.
K. Preben Olesen gav os en engageret, humoristisk og vidende gennemgang af storkøbmandens Frederic de Conincks mange forretninger, hans erhvervelse af de store områder ved Dronninggård og hans byggerier, Næsseslottet og mange andre bygninger i området. Samt ikke mindst hans romantiske haveanlæg og afvandingskanaler mmm. Alt sammen fint sat i perspektiv af tidens strømninger: Den florisante periode, Oplysningstiden og Romantikken.
Næsseslottet blev bygget på 3 år fra 1783-85 og var familien de Conincks sommerbolig. Om vinteren boede familien i Bredgade i det senere Molktes palæ. De Coninck blev en af de rigeste handelsmænd i den florisante periode fra 1778-1807 bl.a. med 64 egne skibe i søen. Det meste af vores verden var i krig, og Danmark-Norge kunne som neutralt land handle med alle parter, og det udnyttede vi med stor succes, så længe det varede.
Efter foredraget var K. Preben Olesen guide på en meget interessant tur rundt i området, hvor vi så og fik forklaret de forskellige monumenter og anlæg og bygninger fra de Conincks tid. Vi fik også en fornøjelig indsigt i K. Preben Olesens vinterbaderlaug og beså ”klubhuset”.
Den dejlige tur sluttede med en udmærket frokost i slottets underetage og kaffe med hjemmelavet pærekage i den flotte Fasansal.
For referat Bent Andersen