22.4.2018

Idrætsforeninger har i mange år været underlagt lovregler for behandling af personoplysninger. Men fra den 25. maj 2018 gælder der nye regler, nemlig EU`s persondataforordning og en ny dansk databeskyttelseslov.
Bestyrelsen har for at leve op til de nye regler fastlagt et regelsæt for behandling af personoplysninger samt en privatlivspolitik. De to regelsæt kan læses
KLIK (Fortegnelse over personoplysninger) og KLIK (Privatlivspolitik).
Bestyrelsen