Onsdag den 27. marts kl 19.30 i mødelokalet i Holtehal 2: 
Henning Adsersen: Feltarbejde på Galápagosøerne gennem et halvt århundrede.
I 1973 bestred HA en UNESCO-stilling som planteøkolog ved Charles Darwin Research Station på Galápagosøerne. Det blev starten på botaniske feltarbejder på øerne, som har strakt sig frem til 2010 med 13 besøg på øgruppen. HA vil fortælle om formålet med aktiviteterne og resultaterne og berette om oplevelser og tildragelser under de eksotiske forhold – samt forsøge at forklare hvad betegnelsen biodiversitet står for. Der vil være talrige billeder.
 
Tilmelding til
adser@bio.ku.dk senest den 20 marts.________________________________________________________________________________________________

Onsdag den 10. april kl 19.30 i møderummet i Holtehal 1:
Christian Soldbro Dubin og Rasmus Riisbro
LIND Advokataktieselskab
 
”Fremtidsfuldmagter og behandlingstestamenter”
 
Hvordan sikrer du dig selv og dine nærmeste, hvis du mister evnen til at kunne varetage dine ve og vel?
 
Med en ”fremtidsfuldmagt” kan man give en fuldmægtig (fx sin ægtefælle, barn eller søskende) mulighed for at træffe beslutninger om økonomiske og personlige forhold, hvis man mister evnen til selv at varetage disse forhold.
Man er som udgangspunkt frit stillet til, hvad fremtidsfuldmagten skal indebære - dette kan fx være økonomiske forhold, som bankforretninger og personlige forhold, som adgang til at søge om offentlig hjælp, herunder fx hjemmehjælp.
Med et ”behandlingstestamente” kan man på forhånd tage stilling til om man vil modtage livsforlængende behandling og genoplivning, hvis man på et senere tidspunkt bliver ude af stand til at give udtryk for sine ønsker herom.
Et behandlingstestamente kan anvendes ved sygdom, ulykke eller alder, hvor vedkommende aldrig igen vil være i stand til at tage vare på sig selv fysisk og mentalt, og hvor sundhedspersonalet vurderer, at de fysiske konsekvenser ved sygdommen eller af behandlingen vil være meget alvorlige og lidelsesfulde.
Derudover vil der være mulighed for spørgsmål fra deltagerne.
 
Tilmelding til
adser@bio.ku.dk senest 3. april