Kære alle i Søllerød Senior Sport
Hermed præsenteres sommerture 2016.
Tilmelding og betaling fremgå af teksten under hver tur.
SSS afholder udgifter til rundvisning.

Husk at samkørsel også betyder deling af udgifter til benzin.


Tirsdag d. 7. juni 2016
BESØG PÅ CHRISTIANSBORG – FROKOST PÅ PAPIRØEN
Stacks Image 10508
De storslåede sale og gemakker på Christiansborg anvendes af Kongehuset til repræsentative formål. Få historien om de imponerende sale, udsmykningen og kunstværkerne. Og ikke mindst et indblik i gobelinernes danmarkshistorie. Omviseren fortæller også om, hvordan det foregår, når Dronningen holder gallamiddag, nytårskur og audiens på Christiansborg.
Mødested: Holte Station Tirsdag 7. juni kl. 9.00 – med S-tog til Hovedbanegården/Tietgensgade og til fods til Christiansborg – for bilkørende er mødetid senest kl. 10.15 ved Dronningeporten, Prins Jørgens Gård nr. 5 (ingen nærliggende P-mulighed!).
Efter besøget spadserer vi til Nyhavn og sejler med Havnebussen til Papirøen (eller alternativt med bus 9A hele vejen) for at spise frokost i 
Torsdag d. 25 august 2016
5Ct%20%22_blank">Copenhagen Street Food, som er en hel hal, der nu er fyldt med farverige food trucks med mad fra alle verdenshjørner til priser fra under 100 kr.
Individuel hjemtur, f. eks. via Havnebus til Nyhavn!
Stacks Image 10506
Arrangør: Henning Molin – telefon 45 89 23 23, mail: molineon@outlook.dk.
Tilmelding senest Mandag 23. maj ved indbetaling af kr. 80,- for entre og omvisning på Christianborg til DANSKE BANK i Holte 1551 7950 303 624 -
HUSK at angive turnavn og afsender. 
Transport med S-tog/bus samt fortæring er for egen regning!

8.6./Henning Molin:
GOBELINBESØGET PÅ CHRISTIANSBORG var årets første udflugt - i strålende sol tog vi alle 13 bagefter havnebussen til frokost på Papirøens eksotiske restauranter og sluttede med en afterdrink i Nyhavn!

ukendtOnsdag d.
29. juni 2016
Knud Rasmussen, den store polarforsker, byggede sit fantastiske hus i bakkerne over Hundested. Huset stod færdigt i 1917. Her planlagde han sine ekspeditioner, arbejdede på sine manuskripter, og her mødte han venner, forfattere og kollegaer.
Tur til Knud Rasmussens Hus, Hundested.
Mødested Holtehal 2 kl 10.00 hvor vi fordeler os i bilerne.
Ankomst kl. 11.00 til parkeringsplads nær Knud Rasmussens Hus i Hundested.
Der har vi så 2 timer til at se hus og omegn. Entre kr 60 betales ved indgang.
Kl. 13.00 er der bestilt bord hos Hundested Bryghus på Hundested havn.
Her bestiller man individuelt frokost. Priser fra kr. 100 til kr.140 excl drikkevarar.
F. eks. Lette fiskemenuer, pariserbøf, lasagne, skipperlabskovs.
Tilmelding til Leif Fridorf: fridorf@mail.dk eller telefon 45425878. senest 15. juni
Udgifter til Entre + fortæring afholder hver enkelt deltager.ÅRETS 2. UDFLUGT GIK TIL KNUD RASMUSSENS HUS
Her blev vi grundigt sat ind i polarforskerens mange ekspeditioner - den længste en slæderejse på 18.000 km til inuitsamfundene i Grønland og langs Canadas og Alaskas nordkyster. Huset er nylig restaureret og bragt tilbage til indretningen, da han her sad og nedfældede sine omfattende forskningsresultater.
Stacks Image 26202
Stacks Image 26196
Stacks Image 26194


Tirsdag 2. august 2016
Vandretur i Asserbo Plantage og Melby Overdrev  
Sidste sommer blev Melbylejren ved Asserbo revet ned og hele området fredet. Det ligger nu hen som et stort naturskønt hedeområde omkranset af Asserbo plantage på den ene side og Kattegat på den anden.
Vi skal se det i august, når lyngen blomstrer!
Vandreturen er på ca 6 km, men der er mulighed for kortere ture.
Vi spiser frokost på Asserbo kro, hvor man kan få to gode stykker smørrebrød for ca 50 kr. Efterfølgende drikker vi kaffe i Bodils sommerhus.
Opsamling ved Holtehal 2 den 2/8 kl. 10.00
Mødested: p-pladsen på Nyvej over for Asserbo kro kl. 11
Ingen forhåndsbetaling.
Tilmelding senest 17 juli til Bodil Dreyer, bodildreyer@hotmail.com  eller på telefon 23954347

Vandreturen til Melby Overdrev og Asserbo Plantage.
Af
Bodil Dreyer

Den 2. august trodsede 22 seje medlemmer af Søllerød Senior Sport den ikke særlige lovende vejrudsigt og mødte op ved den nu nedlagte Melbylejr i Asserbo.
Heldigvis havde meteorologerne taget fejl, for solen skinnende uafbrudt, og da vi nåede Kattegat efter en lille times vandring, var der oven i købet et par stykker, der vovede sig ud i bølgerne, mens andre nøjedes med at nyde synet af det blå hav.
Inden vi spiste smørrebrød på Asserbo Kro fik vi et lille foredrag af Henning om lyngen, der netop var sprunget ud, så hele området viste sig fra sin allersmukkeste side.
Efter krobesøget fortsatte vi til Bodils sommerhus, hvor vi fik kaffe og kage og havde et par hyggelige og muntre timer.


Desværre findes ingen fotos fra turen


Torsdag d. 25 august 2016
Rundvisning kl. 11 på Esrum Kloster, hvor vi hører om stedets historie og munkenes liv her.
Bagefter går vi til møllecafeen og spiser frokostplatte kl. ca 13.00.
Vi mødes kl 10.00 ved Holte Hal 2 og arrangerer samkørsel.
Pris for arrangementet er 50 kr for adgang og rundvisning og 150 kr for platte, i alt 200 kr. Drikkevarer købes separat.
Tilmelding senest d. 1. august ved at indbetale kr. 200 på foreningens konto:
Reg. 1551 kontonr. 7950 303 624
Husk at angive
navn og arrangement.
Arrangør: Gitte Madsen telf. 21682744 eller gittem@dadlnet.dk